Inventarisatie

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVoert u een specifiek beheer uit, maar weet u niet of dit het gewenste effect heeft? Wilt u de ontwikkeling in de broedvogelstand weten? Nieuwsgierig naar het voorkomen van beschermde planten binnen de bebouwde kom? Dan biedt een inventarisatie-opdracht uitkomst!

Een inventarisatie kan uitgevoerd worden in elke gewenste vorm. Het kan geheel naar uw wensen worden aangepast. Zo is er de mogelijkheid om binnen een bepaald gebied een vast aantal soorten te inventariseren. Aan de andere kant kan een dergelijke opdracht ook gericht zijn op het voorkomen van een specifieke soort.

Kluut (Recurvirostra avosetta)Niet alleen het onderwerp van inventarisatie is geheel aan te passen aan uw wensen, maar ook de duur van het project. Zo kan een eenmalige inventarisatie de basis vormen voor toekomstig beleid. Meerjarige monitoring biedt u daarentegen de kans om trends te onderscheiden. Hierdoor worden effecten van beheer beter zichtbaar. Bij meerjarige monitoring kunt u denken aan inventarisaties die jaarlijks worden uitgevoerd, maar dit kan ook om de paar jaar. Monitoring is echt een must voor organisaties die binnen hun beheersgebieden bepaalde natuurwaarden nastreven. Want vergeet niet: Meten = weten! Alleen door de ontwikkelingen in het voorkomen van flora en fauna nauwkeurig te meten kunt u vinger aan de pols houden en uw beleid verantwoorden.

Kortom, de projectomschrijving kan helemaal naar eigen wensen worden ingevuld. Informeer daarom naar de mogelijkheden!