Inrichting & beheer

Ingang bij westelijke plasVeel groenbeheer binnen de bebouwde kom en in natuur-/recreatiegebieden is gericht op de recreatieve functie van het gebied. Hierbij rekening kan zeker rekening gehouden worden met de natuurwaarden. Op welke manier dit ingepast kan worden vergt maatwerk dat Elzerman Ecologisch Advies u bij uitstek kan bieden.

Afhankelijk van de lokale situatie en de mogelijkheden binnen het gebied. Uitgaande van de reeds aanwezige flora en fauna wordt de gewenste situatie onder de loep genomen. Soms kan een kleine nuance in het beheer al een grote positieve impact hebben op de natuurwaarden. U kunt bijvoorbeeld denken aan het volgende voorbeeld.

In een recreatiegebied wordt een fietspad aangelegd langs een sloot. Aan de andere kant van de sloot is een graszone dat ontoegankelijk is. De beheerder van het gebied wil graag een rietkraag laten staan langs sloot. Het maakt een verschil uit of rietkraag tussen het fietspad en sloot komt te liggen of aan de andere zijde van de sloot. De zijde waar de rietkraag gespaard wordt kan van grote invloed zijn op de natuurwaarden van dit gebied. Door hiermee tijdig rekening te houden kunt u de natuurwaarden binnen het gevoerde beheer vergroten.