Gedragscode

Sperwer nestOnderhoud van paden, snoeien van struiken, gazons maaien, het zijn regelmatig terugkerende werkzaamheden. De Flora- en faunawet biedt de mogelijkheid om dit type werkzaamheden uit te voeren zonder daarbij in het geding te komen met de regelgeving. Hiervoor dient een Gedragscode opgesteld te worden. In deze Gedragscode staan maatregelen die getroffen worden door de uitvoerende partij om te waarborgen dat de verstoring ten aanzien van flora en fauna tot een minimum beperkt wordt. Wanneer het Ministerie van EL&I (voormalige Ministerie van LNV) de Gedragscode goedkeurt dan hoeft u voor de genoemde werkzaamheden binnen de in de Gedragscode gestelde periode geen afzonderlijke vergunningen meer aan te vragen. Dat scheelt u een hoop administratie en tijd.

Daarnaast biedt de Gedragscode de mogelijkheid om te laten zien wat duurzaamheid voor uw organisatie betekent. Door bepaalde eisen te stellen aan ecologisch verantwoord beheer, die verder reiken dan uw wettelijke verplichting, geeft u een belangrijk positief signaal uit. Het helpt u bovendien in het selecteren van de juiste aannemer. Het vormt als het ware een kwaliteitsborging.