Ecologisch werkprotocol

Wanneer de aanwezigheid van een beschermde soort wordt vermoed kan vereist worden om de werkzaamheden volgens een Ecologisch Werkprotocol uit te voeren.

Een Ecologisch Werkprotocol vormt een handleiding met een set aan maatregelen om de verstoring tijdens de werkzaamheden te minimaliseren. Bovendien wordt hiermee invulling gegeven aan de Zorgplicht zoals deze genoemd wordt in de Flora- en faunawet. Indien hier de juiste begeleiding aan gegeven wordt kunnen de werkzaamheden op schema uitgevoerd worden. Een ter zake kundig ecoloog kan u hierbij uitstekend begeleiden.

Elzerman Ecologisch Advies heeft de expertise in huis om zowel een Ecologisch Werkprotocol op te stellen als toezicht te houden op de juiste uitvoering ervan. Neem contact op voor meer informatie.

Afgraven oever