Duurzaamheid

In de huidige samenleving is duurzaamheid niet meer weg te denken. Het is belangrijk om zorgvuldig om te gaan met schaarse goederen en middelen. Hierbij moet het mogelijk zijn om ons handelen tot in de verre toekomst door te zetten zonder daarbij toekomstige generaties en natuurwaarden uit het oog te verliezen. Vaak wordt hierbij direct gedacht aan het reduceren van energiegebruik of terugdringen van CO2-uitstoot. Behoud van biodiversiteit is echter ook één van de pijlers van een duurzaamheidbeleid. Gemeenten of bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan zouden ook eens kunnen kijken in hoeverre zij bij kunnen dragen aan het behoud van de biodiversiteit. Elzerman Ecologisch Advies kan u hierbij ondersteunen.

Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe)Het groenbeheer van gemeenten leent zich bij uitstek binnen een duurzaamheidplan. Ecologisch verantwoord beheer dient geïntegreerd te worden binnen het gemeentebeleid. Het vormt een kwaliteitsborging voor het beheer van de open ruimte. Aan de hand meetbare doelstellingen kunt u in kaart brengen waar nog verbeterpunten liggen.

Elzerman Ecologisch Advies kan uw organisatie helpen om biodiversiteitdoelstellingen te integreren in een duurzaamheidbeleid. Daarnaast kan door middel van monitoring gemeten worden in hoeverre deze doelstellingen behaald worden. Informeer naar de mogelijkheden.